institucije i zbirke

Arheološka zbirka i lapidarij Grga Novak, Hvar

Arheološka zbirka i lapidarij Grga Novak, Hvar web stranice institucije

Zbirka Centra za zaštitu kulturne baštine Hvara smještena je u okviru nekadašnje Crkve sv. Marka koja je pripadala Dominikanskom samostanu. Tamošnja arheološka zbirka i njen lapidarij posvećeni su glasovitom povjesničaru, Hvaraninu dr. Grgi Novaku. U zbirku su uključeni brojni predmeti koji dokumentiraju povijest otoka Hvara od prapovijesti do kasne antike.

Od staroegipatskih predmeta u zbirci se čuva brončani kipić boga Nefertuma koji je pronađen na otoku. Uz njega se u stalnom postavu mogu vidjeti još tri staroegipatska amuleta i jedan šauabti koji su također pronađeni na otoku Hvaru, a danas se nalaze u posjedu Arheološkog muzeja u Splitu.

Predmeti iz zbirke