institucije i zbirke

Arheološki muzej Osijek, Osijek

Arheološki muzej Osijek, Osijek web stranice institucije

U okviru Arheološkog odjela Muzeja Slavonije u Osijeku predmeti staroegipatske provenijencije smješteni su u tri zbirke: 1) Egipatskoj zbirci, 2) Zbirci Zlatnog nakita i gema i 3) Antičkoj zbirci. Veliki dio predmeta odnosi se na predmete vezane uz štovanje staroegipatskih kultova na prostoru rimske provincije Panonije (Osijek, Dalj). U zbirci se također čuva još devet staroegipatskih predmeta čije podrijetlo nije moguće utvrditi. Artefakti su u muzej prispjeli na tri načina: kao slučajni nalaz s područja Osijeka, kao rezultat temeljitih arheoloških istraživanja na području Osijeka i istočne Slavonije te kao dio otkupa ili donacija privatnih zbirki.

Predmeti iz zbirke