institucije i zbirke

Samostan sv Eufemije, Kampor

Samostan sv Eufemije, Kampor web stranice institucije

Samostan sv. Eufemije na otoku Rabu posjeduje manju arheološku zbirku u kojoj se nalaze i predmeti s područja starog Egipta. Zbirka sadrži veći broj staroegipatskih predmeta koji se čuvaju u u jednoj manjoj vodoravnoj drvenoj vitrini pokrivenoj staklom. U vitrini se također nalaze razne prapovijesne sjekire, vršci brončanih kopalja, uljanice, manje amfore, keramičke posude, dijelovi posuđa te nekoliko prikaza životinja. Budući da je staklena površina zakucana čavlima u podnožje vitrine, u ovom trenutku je nemoguća stručna analiza predmeta jer tamošnje crkvene vlasti ne žele dati dopuštenje za otvaranje vitrine. Upravo iz toga razloga za čak jedanaest predmeta ne može se sa sigurnošću utvrditi pripadaju li oni staroegipatskom kulturnom krugu ili ne. Također je nemoguće utvrditi radi li se o originalima ili je riječ o eventualnim falsifikatima.

Zbirku je samostanu donirao Ivo Kugli, ali, nažalost, nisu sačuvani nikakvi podaci o vremenu donacije. Pretpostavljam da su predmeti donirani nakon završetka II. svjetskog rata. Naime, prema sačuvanim podacima I. Kugli kupio je staroegipatske predmete u Aquileji 1939. godine od jednog Židova koji je bježao u Ameriku. Podrijetlo predmeta teško je utvrditi, pa ostaje dvojba potječu li ti artefakti iz Egipta ili s područja Aquileje.