institucije i zbirke

Zavičajni muzej Poreštine, Poreč

Zavičajni muzej Poreštine, Poreč web stranice institucije

U Zavičajnom muzeju Poreštine čuva se malena statueta Izide-Fortune. Ona je otkrivena u sklopu dijela keramičarskog proizvodnog središta u Loronu tijekom arheoloških istraživanja lokaliteta (1994-1998).

Predmeti iz zbirke