razdoblja

Ptolemej VI. Filometor (180. - 145. g. pr. Kr.)

Ptolemej VIII. Euerget II. (145. - 116. g. pr. Kr.

Ptolemej VIII. Euerget II. (145. - 116. g. pr. Kr.)

29. g.

30. g.

218. - 222. g.

220.-221. g.

222. g.

222.-223.g.

223.-224. g.

224. - 225. g.

91.-92. g.

225.- 226. g.

226. - 227. g.

227.-228.g.

189.-190. g.

191.-192.g.

nepoznato

92.-93. g.

95.-96. g.

89.-90. g.

98. g.

2. stoljeće

27. g. pr. Kr. - 14. g.

102.-103. g.

106.-107. g.

107.-108. g.

108.-109. g.

110.-111. g.

111.-112. g.

41. - 54. g.

Dinastija Antonina (96.-192.g.po.Kr)

112.-113. g.

(247.-248. po. Kr.)

(248.-249. po. Kr.)

(248.-249. g. po. Kr.)

(246.-247. g. po. Kr.)

(247.-248. g. po. Kr.)

nema godine - 102.-103. g.

(244.-249. g. po. Kr.)

(247.-249. g. po. Kr.)

(249..-251.. g. po. Kr.)

(249.-251. g. po. Kr.)

113.-114. g.

115.-116. g.

116.-117. g.

117.-? 118. g.

117.-118. g.

118.-119. g.

119.-120. g.

120.-121. g.

Rimsko razdoblje (247.-248. g. po. Kr.)

Rimsko razdoblje (248.-249. g. po. Kr.)

Antika (161.- 192.g.)

Antika (189.-190.g.)

Antika (191.-192.g.)

Antika (218.-220.g.)

Antika (220.-221. g.)

Antika (203.-222.g.)

Antika (222. g.)

antika (222.-235.g.)

Antika (223.-224. g.)

Antika (224. - 225. g.)

Antika (225.- 226. g.)

Antika (226. - 227. g.)

Antika (227.-228.g.)

Rimsko razdoblje (246.-247. g. po. Kr.)

Rimsko razdbolje (246.-247. g. po. Kr.)

Rimsko razdoblje (244.-249. g. po. Kr.)

Rimsko razdoblje (247.-249. g. po. Kr.)

Rimsko razdoblje (249.-251. g. po. Kr.)

Rimsko razdoblje (251-254 g. po. Kr.)

Rimsko razdoblje (252-254 g. po. Kr.)

Rimsko razdoblje (253-260 g. po. Kr.)

Vladavina Filipa Arapa I. (244.-249. g. po. Kr.)

car Hadrijan

Vladavina Maksimina Tračanina I.

Vladavina Maksimina Tračanina I. (235. - 238.g)

Vladavina Trankviline

vladavina Klaudija II. (268.-270.)

Vladavina Ptolemeja IV. Filopatora i Ptolomeja V. Epifana

180. - 170. g.pr.Kr.

Kulture Donjeg Egipta

Fajum (o. 5500.-4000. g. pr. Kr.)

Maadi (o. 4000.-3200. g. pr. Kr.)

1. dinastija (o. 3000.-o. 2890. g. pr. Kr.)

2. dinastija (o. 2890.-2686. g. pr. Kr.)

Staro kraljevstvo (2686. - 2181. g.pr.Kr.)

3. dinastija (2686.-2613. g. pr. Kr.)

4. dinastija (2613.-2494. g. pr. Kr.)

5. dinastija (2494.-2345. g. pr. Kr.)

6. dinastija (2345.-2181. g. pr. Kr.)

Prvo međurazdoblje (2181.-2055. g. pr. Kr.)

7. i 8. dinastija (2181.-2160. g. pr. Kr.)

9. i 10. dinastija (2160.-2025. g. pr. Kr.)

11. dinastija (2125.-2055. g. pr. Kr.) - do Mentuhotepa II.

14. dinastija (1773.-1650. g. pr. Kr.)

11. dinastija (2055. - 1985. g.pr.Kr.) - nakon Mentuhotepa II.

13. dinastija (1773. - poslije 1650. g.pr.Kr.)

Drugo međurazdoblje (o. 1650.-o. 1550. g. pr. Kr.)

15. dinastija Hiksa (1650.-1550. g. pr. Kr.)

16. dinastija (1650.-1580. g. pr. Kr.)

17. dinastija (o. 1580.-1550. g. pr. Kr.)

20. dinastija (1186.-1069. g. pr. Kr.)

23. dinastija (818.-715. g. pr. Kr.)

24. dinastija (727.-715. g. pr. Kr.)

28. dinastija (404.-399. g. pr. Kr.)

29. dinastija (399.-380. g. pr. Kr.)

32. makedonska dinastija (332.-306. g. pr. Kr.)

vladavina Valenta (364.-378. g.)

Rimsko razdoblje (27.(30.) g.pr.Kr. - 395. g.) (?)

Bizantsko razdoblje (395.-642.)