Šauabti od fajanse tirkizno plave boje

Šauabti od fajanse tirkizno plave boje
Šauabti s trodjelnom vlasuljom, stražnjim dijelom stopljenom s ravnom vertikalnom trakastom plohom na naličju, sličnom stupiću proširene baze. Vlasulja ostavlja otkrivene uši i ramena, a njeni prednji dijelovi neznatno su dulji od brade i sežu do prekiženih ruku sa poljodjelskim alatkama.

Ispod ruku cijelom duljinom trupa s prednje strane te na stupiću, na potezu ispod vlasulje do koljena, sa stražnje strane, smješten je u šest redova okomiti hijeroglifski natpis.

Ruke su prekrižene prema položaju 5 (Schneider 1977.), a položaj perike i brade odgovara položaju 41 (Schneider 1977.). Izrada ikonografski odgovara tipu XIC (Schneider 1977.) i Tomorad tip J. Može se datirati helenističkim razdobljem.

Šauabti je načinjen od tirkizno plave fajanse.

Polomjen je u visini koljena i lijepljen. Postavljen je na moderni drveni postament.

Kataloška oznaka

Šauabti od fajanse tirkizno plave boje
Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
Arheološka zbirka Benko Horvat
inv. br. MSU BH-360
Stari Egipat, Aleksandrija
Ptolemejsko razdoblje (306.-30. g. pr. Kr.) 
fajansa; majolika
8,1 x 2,1 x 1,4 cm
privatna zbirka, Benko Horvat, 1946.

Literatura

  • Koščević, Remza. Arheološka zbirka Benko Horvat. Zagreb, 2000. 51, no. 379, 216.
  • Tomorad, Mladen. "Shabtis from the Museum and Private Collections in Croatia: Dating and Typological Study". U: Tomorad, Mladen; Popielska-Grzybowska, Joanna (ur.). Egypt 2015: Perspectives of Research - Proceedings of the Seventh European Conference of Egyptologists (2nd-7th June 2015, Zagreb, Croatia). Oxford, 2017: 219-240. 220-221.
  • Tomorad, Mladen. “Ancient Egyptian Funerary Statuettes in Croatia Collections”. Opuscula archaeologica 36 (2012): 275-282. 277.
  • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Antiquities in Institutional and Private Collections in Croatia“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 31-58. 50, fn. 64.
  • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Collections in Croatia and the Project Croato-Aegyptica Electronica“. U: Derriks, Claire (ur.). Collections at risk: New Challenges in a New Environment - Proceedings of the 29th CIPEG Annual Meeting in Brussels, September 25-28, 2012, Royal Museums of Art and History Brussels, Belgium. Atlanta, 2017: 237-268. 258, fn. 74.
  • Tomorad, Mladen. „The Egyptian antiquities in Croatia“. PalArch 2, 1 (2005): 1-33. 22.
  • Tomorad, Mladen. Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi. Zagreb, 2003. 70, fn. 446.
  • Tomorad, Mladen. Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj. [Doktorska disertacije, Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu]. Zagreb, 2006. 29.
  • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 81.

Galerija