Glava od terakote s karakteristikama staroegipatske plastike

Glava od terakote s karakteristikama staroegipatske plastike
Glava od terakote s izrazitim semitskim obilježjem i karakteristikama staroegipatske plastike

Muška, iznutra šuplja glava, glatke velike lubanje, odlomljena na početku vrata. Ušne školjke odstoje od glave i iza njih uokolo lubanje zapaža se nepravilna brazda, a stražnji dio lubanje znatno je širi od lica. Lice je trokutasto, očne arkade zakošene su prema vanjskim krajevima, nos je malo povijen, a usta su loše centrirana.

Mladolika obrijana glava nadahnutog izraza, izdvaja se neobičnim crtama lica, ali i mogućim semitskim obilježjima egipatskih karakteristika, s obzirom na formu lubanje i položaj ušiju.

Glava kipića izrađena je od keramike boje crvenkastog okera.

Kataloška oznaka

Glava od terakote s karakteristikama staroegipatske plastike
Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
Arheološka zbirka Benko Horvat
inv. br. MSU BH-377
Stari Egipat, nepoznati lokalitet
Treće međurazdoblje (1069.-664. g. pr. Kr.) - Kasno razdoblje (664.-332. g. pr. Kr.)
terakota
4 x 3,9 cm
privatna zbirka, Benko Horvat, 1946

Literatura

  • Koščević, Remza. Arheološka zbirka Benko Horvat. Zagreb, 2000. 50, no. 364, 205.
  • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Antiquities in Institutional and Private Collections in Croatia“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 31-58. 50, fn. 64.
  • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Collections in Croatia and the Project Croato-Aegyptica Electronica“. U: Derriks, Claire (ur.). Collections at risk: New Challenges in a New Environment - Proceedings of the 29th CIPEG Annual Meeting in Brussels, September 25-28, 2012, Royal Museums of Art and History Brussels, Belgium. Atlanta, 2017: 237-268. 258, fn. 74.
  • Tomorad, Mladen. „The Egyptian antiquities in Croatia“. PalArch 2, 1 (2005): 1-33. 22.
  • Tomorad, Mladen. Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi. Zagreb, 2003. 70.
  • Tomorad, Mladen. Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj. [Doktorska disertacije, Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu]. Zagreb, 2006. 28.
  • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 81.

Galerija