Brončani kipić Ozirisa

Brončani kipić Ozirisa
Muška obostrano anatomski modelirana figura, glatkog, uskog donjeg i četvrtastog gonjeg dijela tijela, izbačenih laktova. U prekriženim rukama drži zakrivljenu palicu, prislonjenu na lijevo rame i bič, prislonjen na desno rame.

Lice završava perčinastom bradom podignutog kraja, protegnutom od grudi, a glava je pokrivena velikom krunom, položenom iznad ušiju. Kruna ima široka postrana proširenja, slična krilima, a na njenom srednjem dijelu smještena je plastično izvedena zmija, s glavom uzdignutom neposredno nad čelom.

Izrađena je od brončanog tamno smeđeg patiranog lima, mjestimično zagasitog sjaja s nešto zelenih mrljica, presvučen preko unutarnje jezgre od drugog materijala.

Napuknut je na donjem kraju i površinski oštećen. Otkrhnut je rub krune. Nedostaju stopala.

Kataloška oznaka

Brončani kipić Ozirisa
Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
Arheološka zbirka Benko Horvat
inv. br. MSU BH-364
Stari Egipat, Aleksandrija
Ptolemejsko razdoblje (306.-30. g. pr. Kr.) - Rimsko Carstvo (30. g. pr. Kr.-395.)
bronca
16 x 4,1 cm
privatna zbirka, Benko Horvat, 1946

Literatura

  • Koščević, Remza. Arheološka zbirka Benko Horvat. Zagreb, 2000. 51, no. 377, 215.
  • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Antiquities in Institutional and Private Collections in Croatia“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 31-58. 50, fn. 64.
  • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Collections in Croatia and the Project Croato-Aegyptica Electronica“. U: Derriks, Claire (ur.). Collections at risk: New Challenges in a New Environment - Proceedings of the 29th CIPEG Annual Meeting in Brussels, September 25-28, 2012, Royal Museums of Art and History Brussels, Belgium. Atlanta, 2017: 237-268. 258, fn. 74.
  • Tomorad, Mladen. „The Egyptian antiquities in Croatia“. PalArch 2, 1 (2005): 1-33. 22.
  • Tomorad, Mladen. Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi. Zagreb, 2003. 70.
  • Tomorad, Mladen. Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj. [Doktorska disertacije, Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu]. Zagreb, 2006. 28.
  • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 81.