Brončani kipić Ozirisa

Brončani kipić Ozirisa
Muška obostrano anatomski modelirana figura, kraćeg donjeg i trapezasto oblikovanog gornjeg dijela tijela, s neprekriženim rukama razmaknutih šaka. U prekriženim rukama drži bič prislonjen na desno rame i zakrivljenu palicu, prislonjenu na lijevo rame. Gornji krajevi postranih proširenja na kruni volutno su svijeni.

Lice završava perčinastom bradom, protegnutom od grudi, a glava je pokrivena velikom krunom, položenom iznad ušiju. Kruna ima široka postrana proširenja, slična krilima, a na njenom srednjem dijelu smještena je plastično izvedena zmija, s glavom uzdignutom neposredno nad čelom.

Izrađena je od brončanog lima s tamno smeđom prevlakom s debelim mrljama zelene patine, presvučen preko unutarnje jezgre od drugog materijala.

Odlomljen je komadić krune.

Kataloška oznaka

Brončani kipić Ozirisa
Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
Arheološka zbirka Benko Horvat
inv. br. MSU BH-363
Stari Egipat, Aleksandrija
Ptolemejsko razdoblje (306.-30. g. pr. Kr.) - Rimsko Carstvo (30. g. pr. Kr.-395.)
bronca
8,2 x 2,8 cm
privatna zbirka, Benko Horvat, 1946

Literatura

  • Koščević, Remza. Arheološka zbirka Benko Horvat. Zagreb, 2000. 51, no. 378, 215.
  • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Antiquities in Institutional and Private Collections in Croatia“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 31-58. 50, fn. 64.
  • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Collections in Croatia and the Project Croato-Aegyptica Electronica“. U: Derriks, Claire (ur.). Collections at risk: New Challenges in a New Environment - Proceedings of the 29th CIPEG Annual Meeting in Brussels, September 25-28, 2012, Royal Museums of Art and History Brussels, Belgium. Atlanta, 2017: 237-268. 258, fn. 74.
  • Tomorad, Mladen. „The Egyptian antiquities in Croatia“. PalArch 2, 1 (2005): 1-33. 22.
  • Tomorad, Mladen. Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi. Zagreb, 2003. 70.
  • Tomorad, Mladen. Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj. [Doktorska disertacije, Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu]. Zagreb, 2006. 28.
  • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 81.

Galerija