Glava nepoznatog faraona

Glava nepoznatog faraona
Skulptura prikazuje faraona Srednjeg kraljevstva. Nažalost, prikazani lik ne može se točno identificirati.

Glava je izrađena u krupno zrnastom granitu svijetlosmeđe boje. Glavu ukrašava svečana nemset marama ili hat koju na čelu pridržava obruč s ureusom. Lice ukrašava umjetna brada koja je većim dijelom odlomljena. Unatoč uobičajenom hijeratskom načinu prikaza, lice ima portretne karakteristike.

Sačuvana je samo glava skulpture pa se ne može točno utvditi da li je glava pripadala nekoj statui ili možda sfingi. Budući da su dimenzije glave relativno male može se pretpostaviti da je bila dio neke statue.

Kataloška oznaka

Glava nepoznatog faraona
Muzej Mimara, Zagreb
Zbirka starih civilizacija
inv. br. ATM 229
Egipat, nepoznato nalazište
Srednje kraljevstvo (2055.-1650. g. pr. Kr.)
mramor: obrada kamena
15,5 x 15 cm

Literatura

  • Čukman Nikolić, Ivana; Tomorad, Mladen. „Artefacts from Ancient Near East and Egypt in the Collection of Archaeology of the Mimara Museum in Zagreb, Croatia“. U: Tomorad, Mladen (ur.). Research of the history and culture of the Ancient Near East in the Southeast Europe: 1. Croatia - Selected problems. Saarbrücken, 2014: 85-126. 88-89, 102, fig. 7.
  • Čukman Nikolić, Ivana; Tomorad, Mladen. „The Collection of Egyptian Artifacts in the Mimara Museum in Zagreb (Croatia)“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 59-74. 61.
  • Tomorad, Mladen. „The Egyptian antiquities in Croatia“. PalArch 2, 1 (2005): 1-33. 12.
  • Tomorad, Mladen. Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi. Zagreb, 2003. 64, fn. 390, 66, fig. 60.
  • Tomorad, Mladen. Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj. [Doktorska disertacije, Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu]. Zagreb, 2006. 17, 269-270.

Galerija