Posuda

Posuda
Posuda je izrađena u obliku niskog okruglog lonca s malom okruglom bazom (4,5 cm), relativno malim vratom i uzdignutim konveksnim širokim rubom. Malene probušene cilindrične drške smještene su na obje strane. Ovi oblici posuda s cilindričnim drškama i rubovima, kakvi su vidljivi na ovom primjerku, uglavnom su se izrađivali tijekom razdoblja kulture Naqada. One su se obično koristile u svakodnevno životnim aktivnostima te su otkrivene prilikom iskopavanja raznovrsnih grobnica gdje su smještene kao tipični dio pogrebne opreme.

Izrađena je od crvene breccije. Posude od crvene i bijele breccije obično su se izrađivale tijekom razdoblja Naqade.

Posuda je prethodno datirana u ranodinastijsko razdoblje.

Kataloška oznaka

Posuda
Muzej Mimara, Zagreb
Zbirka starih civilizacija 
inv. br. ATM 230
Egipat, nepoznato nalazište
kasna Nagada I-Nagada III (3600.-3100. g. pr. Kr.)
crvena breccia: obrada kamena
6,7 x 11,3 cm, pr. ot.: 4,5 cm

Literatura

  • Čukman Nikolić, Ivana; Tomorad, Mladen. „Artefacts from Ancient Near East and Egypt in the Collection of Archaeology of the Mimara Museum in Zagreb, Croatia“. U: Tomorad, Mladen (ur.). Research of the history and culture of the Ancient Near East in the Southeast Europe: 1. Croatia - Selected problems. Saarbrücken, 2014: 85-126. no. 2, 87, 99, fig. 2.
  • Čukman Nikolić, Ivana; Tomorad, Mladen. „The Collection of Egyptian Artifacts in the Mimara Museum in Zagreb (Croatia)“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 59-74. no. 1, 60, fig. 49
  • Tomorad, Mladen. “Re-dating of three Ancient Egyptian artefacts from Naqada I-III and the Archaic Period in the Mimara museum in Zagreb”. Prilozi instituta za arheologiju u Zagrebu 29 (2012): 185-194. 187-189, fig. 1
  • Tomorad, Mladen. „Egyptian prehistoric and early dynastic artefacts in Croatian museum collection“. Spomenica Josipa Adamčeka. Zagreb 2009: 539-546. 542-543.
  • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Antiquities in Institutional and Private Collections in Croatia“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 31-58. 46.
  • Tomorad, Mladen. „The Egyptian antiquities in Croatia“. PalArch 2, 1 (2005): 1-33. 12
  • Tomorad, Mladen. Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi. Zagreb, 2003. 64, fn. 384, 67, fig. 63.
  • Tomorad, Mladen. Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj. [Doktorska disertacije, Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu]. Zagreb, 2006. 16, 270.

Galerija