Gornji dio šauabti figure

Gornji dio šauabti figure
Statueta od polikromirana kamena nalik na šauabti potječe iz razdoblja Novog Kraljevstva, točnije 18. dinastije. Figura nepoznatog vlasnika nije cjelovita već je sačuvan samo gornji dio (glava, vrat, ramena i dio poprsja) obojen svijetlom bojom. Iz sačuvanog dijela možemo zaključiti da je pripadala mladolikom muškarcu. Njegova glava prekrivena je crnom maramom koja je zabačena preko čeone kosti da bi se istaknule njegove uši, a dva bogata pramena kovrčave vlasulje ukrašena su na vrhovima širokom zelenom trakom. Nadalje, vrat i ramena figure krasi bogati wesekh, ogrlica kakvu je u Starom Egiptu nosila elita. Međutim, faraoni su takvu vrstu nakita darivali svojim vjernim podanicima pa nije isključivo da se radi o figuri osobe nižeg društvenog sloja.

Cjelovita figura je vjerojatno bila oblikovana poput mumije s namjerom da zamijeni pokojnika u njegovoj službi u svijetu mrtvih odnosno da posluži kao magična zamjena kada bi preminuli bio pozvan da obavlja fizičke poslove u podzemnom svijetu. Nažalost, nisu sačuvane ruke u kojima šauabti figure uobičajeno drže poljodjelsko oruđe i košarice za zrnje stoga je nejasno je li figurica doista šauabti ili figura nekog Egipćanina.

Kataloška oznaka

Gornji dio šauabti figure
Muzej Mimara, Zagreb
Zbirka starih civilizacija 
inv. br. ATM 232
Egipat, nepoznato nalazište
Novo kraljevstvo (1539.-1069. g. pr. Kr.)
18. dinastija (1539.-1295. g. pr. Kr.)
vapnenac; obrada kamena, polikromiranje
24 cm x 20 cm

Literatura

  • Čukman Nikolić, Ivana; Tomorad, Mladen. „Artefacts from Ancient Near East and Egypt in the Collection of Archaeology of the Mimara Museum in Zagreb, Croatia“. U: Tomorad, Mladen (ur.). Research of the history and culture of the Ancient Near East in the Southeast Europe: 1. Croatia - Selected problems. Saarbrücken, 2014: 85-126. 89, 103, fig. 8.
  • Čukman Nikolić, Ivana; Tomorad, Mladen. „The Collection of Egyptian Artifacts in the Mimara Museum in Zagreb (Croatia)“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 59-74. 61, 63, fig. 55.
  • Tomorad, Mladen. "Ancient Egyptian Funerary Statuettes in Croatian Collections". Opuscula archaeologica 36 (2012): 275-282. 277.
  • Tomorad, Mladen. "Shabtis from the Museum and Private Collections in Croatia: Dating and Typological Study". U: Tomorad, Mladen; Popielska-Grzybowska, Joanna (ur.). Egypt 2015: Perspectives of Research - Proceedings of the Seventh European Conference of Egyptologists (2nd-7th June 2015, Zagreb, Croatia). Oxford, 2017: 219-240. 220-221, 224.
  • Tomorad, Mladen. „The Egyptian antiquities in Croatia“. PalArch 2, 1 (2005): 1-33. 12.
  • Tomorad, Mladen. Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi. Zagreb, 2003. 64, fn. 391, 66, fig. 62.
  • Tomorad, Mladen. Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj. [Doktorska disertacije, Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu]. Zagreb, 2006. 17, 217.
  • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 65.

Galerija