Plitica iz razdoblja Amenhotepa III.

Plitica iz razdoblja Amenhotepa III.
Plitica iz razdoblja Amenhotepa III.

Jednostavna plitica karakteristične tirkiznoplave boje egipatske fajanse. Središnji, unutarnji dio posude ukrašen je prikazom ribe (tilapia nilotica) uokvirene kružnicom iz koje izlaze četiri lotusova cvijeta. Rub posude ukrašen je valovitom trakom.

Dobro je očuvana.

Kataloška oznaka

Plitica
Muzej Mimara, Zagreb
Zbirka starih civilizacija 
Inv. br. ATM 234
Egipat, nepoznato nalazište
Novo kraljevstvo (1539.-1069. g. pr. Kr.)
18. dinastija (1539.-1295. g. pr. Kr.), vladavina Amenhotepa III. (1390.-1352. g. pr. Kr.).
fajansa
4 x 20 cm

Literatura

  • Čukman Nikolić, Ivana; Tomorad, Mladen. „Artefacts from Ancient Near East and Egypt in the Collection of Archaeology of the Mimara Museum in Zagreb, Croatia“. U: Tomorad, Mladen (ur.). Research of the history and culture of the Ancient Near East in the Southeast Europe: 1. Croatia - Selected problems. Saarbrücken, 2014: 85-126. no. 13, 90, 105, fig. 13.
  • Čukman Nikolić, Ivana; Tomorad, Mladen. „The Collection of Egyptian Artifacts in the Mimara Museum in Zagreb (Croatia)“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 59-74. no. 8, 62, 63, fig. 56.
  • Tomorad, Mladen. „The Egyptian antiquities in Croatia“. PalArch 2, 1 (2005): 1-33. 12.
  • Tomorad, Mladen. Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi. Zagreb, 2003. 64, fn. 392, 66, fig. 59.
  • Tomorad, Mladen. Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj. [Doktorska disertacije, Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu]. Zagreb, 2006. 17.
  • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 65.

Galerija