Statueta nepoznate osobe

Statueta nepoznate osobe
Pseudošaubti, statueta prikazuje nagu i trudnu afričku ženu. Kosa, koja je počešljana prema natrag, spušta se sa svake strane lica do visine ramena. Grudi, oko vrata, ukrašene su sa tri ogrlice. Ruke su spuštene uz tijelo, a nadlaktice i šake prislonjene na grudi. Tijelo je golo. Nazire se trbuščić.

Figura podsjeća na jedan pseudošauabti iz Arheološkog muzeja u Zagrebu koji je pronađen u Ninu. Teško je odrediti točnu dataciju predmeta. Vjerojatno je izrađena u razdoblju od Novog kraljevstva do helenističkog razdoblja.

Izrađena je od terakote. Relativno je dobro uščuvana. Otkrhnut je manji dio podnožja.

Kataloška oznaka

Pseudošauabti
Muzej Mimara, Zagreb
Zbirka starih civilizacija 
inv. br. ATM 235
Egipat, nepoznato nalazište
Rimsko Carstvo (1. st. pr. Kr.-395. g.)
terakota
15 x 4,5 cm

Literatura

  • Čukman Nikolić, Ivana; Tomorad, Mladen. „The Collection of Egyptian Artifacts in the Mimara Museum in Zagreb (Croatia)“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 59-74. no. 17, 66-67, fig. 65.
  • Tomorad, Mladen. „The Egyptian antiquities in Croatia“. PalArch 2, 1 (2005): 1-33. 12.
  • Tomorad, Mladen. Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi. Zagreb, 2003. 64, fn. 393.
  • Tomorad, Mladen. Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj. [Doktorska disertacije, Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu]. Zagreb, 2006. 17, 271.
  • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 66.