Skarabej

Skarabej
Skarabej s rebrastom elitrom, prothorax je u donjem dijelu blago zakrivljen, a clipeus prstast. Pripada vrsti skarabeja srca koji je znatno većih dimenzija od običnih skarabeja i često su bili smješteni uz tijelo pokojnika ili na mjestu srca. Vjerojatno je napravljen u razdoblju Novog kraljevstva (18. dinastija?). Na poleđini je urezana kružnica u središtu koje se nalazi pet hijeroglifskih znakova.

Dobro je očuvan. Izrađen je od fajanse.

Kataloška oznaka

Skarabej
Muzej Mimara, Zagreb
Zbirka starih civilizacija 
inv. br. ATM 236
Egipat, nepoznato nalazište
Novo kraljevstvo (1539.-1069. g. pr. Kr.)
18. dinastija (1539.-1295. g. pr. Kr.)
fajansa
4 x 10 x 8 cm

Literatura

  • Čukman Nikolić, Ivana; Tomorad, Mladen. „The Collection of Egyptian Artifacts in the Mimara Museum in Zagreb (Croatia)“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 59-74. no. 9, 62-63, figs. 57a-b.
  • Tomorad, Mladen. „The Egyptian antiquities in Croatia“. PalArch 2, 1 (2005): 1-33. 12.
  • Tomorad, Mladen. Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi. Zagreb, 2003. 64, 394.
  • Tomorad, Mladen. Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj. [Doktorska disertacije, Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu]. Zagreb, 2006. 17.
  • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 66.

Galerija