Vrč

Vrč
Vrč od modre staklene paste izrađen je tješnjenjem i rezanjem. Iz ovalnog tijela zaravnjenog dna izdiže se visok, vitak vrat. Vitka ručka, izrezana iz istoga komada staklene paste, proteže se od vrha trbuha vrča do gornjeg dijela vrata. Obrub otvora vrata je ravan, ispupčen i prošaran komadićima narančastožutkaste staklene paste. Od otvora vrča se u unutrašnjost proteže, u dužinu od 2,5 cm, šupljina promjera 0,5 cm. Površina cijelog vrča je hrapava.

Kataloška oznaka

Vrč
Muzej Mimara, Zagreb
Zbirka stakla 
inv. br. ATM 1337
Egipat, nepoznato nalazište
Novo kraljevstvo (1539.-1069. g. pr. Kr.)
18. dinastija (1539.-1295. g. pr. Kr.), vladavina Amenhotepa II. (1427.-1400. g. pr. Kr.)
staklena pasta
9,8 x 4,3 cm
promjer otvora: 0,5 cm

Literatura

  • Lukšić, Tugomir. (ur.). Katalog Muzeja Mimara. Zagreb, 1987. 270, 443.
  • Ratković Bukovčan, Lada. „The Ancient Egyptian glass collection in the Mimara Museum“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 75-84. 76-77, fig. 84.
  • Tomorad, Mladen. „The Egyptian antiquities in Croatia“. PalArch 2, 1 (2005): 1-33. 13.
  • Tomorad, Mladen. Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi. Zagreb, 2003. 68, fn. 416, fig. 67.
  • Tomorad, Mladen. Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj. [Doktorska disertacije, Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu]. Zagreb, 2006. 18.
  • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 67.

Galerija