Alabaster

Alabaster
Alabaster je izrađen omatanjem stakla oko zemljane jezgre. Izduženo tijelo nalik epruveti zaobljenog je dna. Oplošje posudice od mliječnog stakla dekorirano je pravilno raspoređenim nitima modrog stakla. U vertikalnim, blago zakrivljenim poljima, koja su omeđena tek naznačenim nitima mliječne podloge, nalaze se modrim staklom omeđena bijela polja koja tvore motiv nalik na par "listića". Ovi su "listići" položeni u horizontalnim, paralelnim nizovima jedni iznad drugih, te se sve više zgušnjavaju pružajući se prema vrhu posudice. Tijelo alabastera se prema vrhu sužava u vrlo kratak vrat koji završava izvijenim, širokim obrubom otvora od mutnog tirkiznog stakla.

Kataloška oznaka

Alabaster
Muzej Mimara, Zagreb
Zbirka stakla 
inv. br. ATM 1340
Egipat, nepoznato nalazište
Kasno razdoblje (664.-332. g.pr.Kr.)
staklena pasta
12 x 3,5 x 3,5 cm

Literatura

  • Ratković Bukovčan, Lada. „The Ancient Egyptian glass collection in the Mimara Museum“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 75-84. 79.
  • Ratković Bukovčan, Lada. Buđenje staklarstva. Zagreb, 2001. no. 6, 15.
  • Ratković Bukovčan, Lada. Staklo staroga vijeka u Muzeju Mimara. Zagreb, 2004. 18, 70, no. 7.
  • Tomorad, Mladen. „The Egyptian antiquities in Croatia“. PalArch 2, 1 (2005): 1-33. 13.
  • Tomorad, Mladen. Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi. Zagreb, 2003. 68, fn. 419.
  • Tomorad, Mladen. Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj. [Doktorska disertacije, Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu]. Zagreb, 2006. 18.
  • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 67-68, fig. 88.

Galerija