Dvoručna vazica

Dvoručna vazica
Posuda je izrađena tehnikom "tisuću cvjetova". Na zaravnjeno, okruglo dno nastavlja se široko, kružno tijelo koje se u gornjem dijelu blago sužava i završava uskim (1 cm) blago izvijenim obodom otvora. Oplošje cijele posude sastavljeno je od višekutnih pločica mliječnog stakla. U središtu svake pločice nalazi se po jedan maleni modri, blago ispupčeni cvjetić, blago deformiran u završnom, izvijenom dijelu oboda otvora. Od sredine tijela do ruba otvora protežu se dvije kružne, vitke, nasuprotno aplicirane ručkice od modrog stakla.

Kataloška oznaka

Dvoručna vazica
Muzej Mimara, Zagreb
Zbirka stakla 
inv. br. ATM 1766
Egipat, nepoznato nalazište
Rimsko razdoblje (30. g. pr. Kr.-395. g.)
1. st.
staklo: tisuću cvjetova, 
9,5 cm
promjer otvora: 9,8 cm

Literatura

  • Tomorad, Mladen. „The Egyptian antiquities in Croatia“. PalArch 2, 1 (2005): 1-33. 13.
  • Tomorad, Mladen. Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi. Zagreb, 2003. 68, fig. 66, 69, fn. 429.
  • Tomorad, Mladen. Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj. [Doktorska disertacije, Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu]. Zagreb, 2006. 18.
  • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 68.

Galerija