Mali ulomak sfinge od sivo-crnog granita

Mali ulomak sfinge od sivo-crnog granita
Ulomak je plosnat i teško je odrediti kojem dijelu tijela sfinge pripada. Također se ne može utvrditi je li to posebna sfinga ili pripada sfingi koja je pronađena u svjetlarniku istočnog dijela podruma Dioklecijanove palače.

Kataloška oznaka

Mali ulomak sfinge od sivo-crnog granita 
Podrumi Dioklecijanove palače, svjetlarnik istočnih podrumskih prostorija, 1962.-1963.
Egipat, nepoznati lokalitet, dovezeno u Split o. 298.-304. g.
Novo kraljevstvo (1539.-1069. g. pr. Kr.) - Kasno razdoblje (664.-332. g. pr. Kr.)
Rimsko Carstvo, vladavina cara Dioklecijana (284.-305.)
sivo-crni granit
izgubljeno

Literatura

 • Budischovsky, Marie-Christine. La Diffusion des cultes isaiques autour de la mer Adriatique. I: Inscriptions et monuments. [EPRO 61]. Leiden, 1977. no. 62, 219.
 • Leclant, Jean. "Fouilles et travaux en Égypte et au Soudan, 1962-1963". Orientalia 33 (1964). 395-396.
 • Selem, Petar. "Dioklecijanova sfinga". Telegram IV br. 177 (13. 9. 1963.): 4. 4.
 • Selem, Petar. "Egipatska umjetnost na tlu Hrvatske, Faraonski Egipat". UNESCO Glasnik 41 (1988-1989): 39-43. 40.
 • Selem, Petar. "Stanje istraživanja sfingi carske palače u Splitu". Adriatica praehistorica et antiqua. Miscellanea Gregorio Novak dicata. Zagreb, 1970: 639-656. 645-646.
 • Selem, Petar. Izidin trag. Egipatski kultni spomenici u rimskom Iliriku. Split, 1997. no. 3.9, 103.
 • Selem, Petar. Lica bogova. [Izabrana djela Petra Selema, knjiga 1]. Zagreb, 2008.
 • Tadinac, Ivana. „Sfinge iz Dioklecijanove palače u Splitu“. Kulturna baština 37 (2011): 371-400. 379, 388, 399, fig. 12.
 • Tomorad, Mladen. „Aegyptiaca and various forms of Egyptomania in Croatia“. U: Guilhou, Nadine (ur.). Liber Amicorum – Speculum Siderum: Nut Astrophoros – Paper presented to Alicia Maravelia. Oxford, 2016: 349-364. 349-350.
 • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Antiquities in Institutional and Private Collections in Croatia“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 31-58. 48-49.
 • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Collections in Croatia and the Project Croato-Aegyptica Electronica“. U: Derriks, Claire (ur.). Collections at risk: New Challenges in a New Environment - Proceedings of the 29th CIPEG Annual Meeting in Brussels, September 25-28, 2012, Royal Museums of Art and History Brussels, Belgium. Atlanta, 2017: 237-268. 255-256, fn. 61.
 • Tomorad, Mladen. „The Egyptian antiquities in Croatia“. PalArch 2, 1 (2005): 1-33. 18-19.
 • Tomorad, Mladen. Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi. Zagreb, 2003. 55, fn. 281.
 • Tomorad, Mladen. Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj. [Doktorska disertacije, Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu]. Zagreb, 2006. 30-31.
 • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 85.