Brončani kipić Izide

Brončani kipić Izide
Izida je prikazana u sjedećem položaju. Izrazito duge ruke stisnute su uz tijelo s dlanovima položenima na koljenima. Dugačkim stopalima oslanja se na pravokutno podnožje koje se, s donje strane, izdužuje u klin. Na glavi je mali dijadem iznad kojeg se ističe ures. Kosa se u velikim resama spušta niz leđa. Uska haljina dopire joj do gležnjeva.

Izrađena je od bronce. Površina kipića je prekrivena zelenkastom patinom.

Kipić je oštećen. Gornji je dio naglavka, s kravljim rogovima i sunčanom pločom, odlomljen.

Kataloška oznaka

Brončani kipić Izide
Franjevački samostan, Sinj
Arheološka zbirka
inv. br. R193; stari inv. br. 45
Zapadna Bosna, vjerojatno Livno ili Fojnica
Ptolemejsko razdoblje (306.-30. g. pr. Kr.) - Rimsko Carstvo, 1.-3. st.
bronca
8,9 x 2,2 cm
dar, bosanski franjevci

Literatura

  • Selem, Petar. "Nekoliko zapažanja o difuziji egipatskih kultova u rimskoj Dalmaciji". Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku LXXII-LXXIII (1979): 79-92, tab. 1-2. no. 2 a-b, 80-81, t. II.
  • Selem, Petar. Izidin trag. Egipatski kultni spomenici u rimskom Iliriku. Split, 1997. no. 6.1, 116-117.
  • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Antiquities in Institutional and Private Collections in Croatia“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 31-58. 51-52.
  • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Collections in Croatia and the Project Croato-Aegyptica Electronica“. U: Derriks, Claire (ur.). Collections at risk: New Challenges in a New Environment - Proceedings of the 29th CIPEG Annual Meeting in Brussels, September 25-28, 2012, Royal Museums of Art and History Brussels, Belgium. Atlanta, 2017: 237-268. 258.
  • Tomorad, Mladen. „The Egyptian antiquities in Croatia“. PalArch 2, 1 (2005): 1-33. 22.
  • Tomorad, Mladen. „The phases of penetration and diffusion of Egyptian artefacts and cults in the region of Istria and Illyricum (from the 7th c. B.C. to the 4th c. A.D.)“. U: Györy, Hedvig (ur.). Aegyptus et Pannonia V. Budapest, 2016: 185-226 + Plates 69-81. 196, 198.
  • Tomorad, Mladen. Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi. Zagreb, 2003. 75-76.
  • Tomorad, Mladen. Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj. [Doktorska disertacije, Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu]. Zagreb, 2006. 31.
  • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 85-86.
  • Uranić, Igor. „Trag Egipta“. U: Marić, M. (ur.). Arheološka zbirka Franjevačkog samostana u Sinju. Sinj, 2008: 70-73. no. 1, 70.

Galerija