Stela s prikazom lavljeg para i ženskim likom

Stela s prikazom lavljeg para i ženskim likom
Pogrebna stela s parom lavova i likom Meduze ili Kibele na prizmatičkom stupu nalik na kalathos boga Serapisa.

Kompozicija se vezuje uz širenje sinkretističkih kultova Rimskim Carstvom, a ovaj oblik bio je izrazito popularan koncem 2. i tijekom 3. stoljeća. Predmet pokazuje karakteristike visoke umjetničke kvalitete. Spomenik je nedovršen, a takva kruništa izrađuju se za posebnog naručitelja. Kruništa se tek u posljednjoj fazi, prilikom dolaska na odredište, dovršavaju integracijom pojedinih dijelova i završavaju finom klesarskom obradom.

Porijeklo predmeta treba tražiti u slovenskom Pohorju (Poetovio - Ptuj) odakle se plovnom rijekom Dravom zaputio prema konačnom odredištu (Mursa - Osijek, Sirmium - Srijemska Mitrovica). Svoj put završio je pod nepoznatim okolnostima na prostoru šljunčare Prosenice i u Gabajevoj Gredi gdje je otkriveno u rujnu 2001. godine.

Kataloška oznaka

Stela s prikazom lavljeg para i ženskim likom
Muzej grada Koprivnice, Koprivnica
inv. br.  MGKc 10960
Procenice-Gabajeva Greda, Koprivnica, rujan 2001.
Rimsko Carstvo, Ptuj (Poetovio), 2.-3. st.
bijeli mramor
68 x 160 x 44 cm
Ivan Zvijerac, jesen 2001.

Literatura

  • Kulenović, Igor; Muštra, Miona. "Novi nalaz kruništa s lavljim parom s lokaliteta Gabajeva greda kod Koprivnice". Opvscvla archaeologica 26 (2002): 143-152.
  • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Antiquities in Institutional and Private Collections in Croatia“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 31-58. 52-53, fn. 77.
  • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Collections in Croatia and the Project Croato-Aegyptica Electronica“. U: Derriks, Claire (ur.). Collections at risk: New Challenges in a New Environment - Proceedings of the 29th CIPEG Annual Meeting in Brussels, September 25-28, 2012, Royal Museums of Art and History Brussels, Belgium. Atlanta, 2017: 237-268. 259 fn. 80.
  • Tomorad, Mladen. „The Egyptian antiquities in Croatia“. PalArch 2, 1 (2005): 1-33. 22.
  • Tomorad, Mladen. „The phases of penetration and diffusion of Egyptian artefacts and cults in the region of Istria and Illyricum (from the 7th c. B.C. to the 4th c. A.D.)“. U: Györy, Hedvig (ur.). Aegyptus et Pannonia V. Budapest, 2016: 185-226 + Plates 69-81. 199-200.
  • Tomorad, Mladen. Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi. Zagreb, 2003. 73.
  • Tomorad, Mladen. Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj. [Doktorska disertacije, Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu]. Zagreb, 2006. 33.
  • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 88.