Monolitni kameni blok s protomom glave Jupitera-Amuna

Monolitni kameni blok s protomom glave Jupitera-Amuna
Na prednjoj strani, u kvadratnoj edikuli, u visokom reljefu isklesana je glava Jupiter-Amona. Edikula je omeđena letvičastim dvostruko profiliranim okvirom koji je s desne strane oštećen. Iznad edikule nalazi se četverostruko profiliran i užljebljen korniš s visokom uzglavnicom (pulvinus) bez jastuka. Glava Jupiter Amona u cjelini popunjava edikulu.

Muška glava obrasla je gustom rudlavom kosom iz koje izlaze dva mala roga savijena u krug. Rog se desne strane je obijen. Iznad velikih očiju smještene su jake obrve. Nos je širok, a usta poluotvorena.

S lijeve i desne strane vide se utori za spajanje s drugim kamenim elementima.

Spomenik je izrađen od kamena vapnenca.

Oštećen je gornji dio i baza spomenika.

Godine 1949. premješten je iz Arheološkog muzeja Istre u Puli u park ispred Crkve sv. Germana.

Kataloška oznaka

Monolitni kameni blok s protomom glave Jupitera-Amuna
Lapidarij, Veliki Brijun
park ispred Crkve sv. Germana
Rimsko Carstvo, 2.-3. st.
kamen vapnenac
135 x 74 x 70 cm

Literatura

 • Jurkić-Girardi, Vesna. “Ancient cults as patrons of seafaring and seafarers in Istria”. Histria Antiqua 21 (2012): 129-152. no. 7, 138.
 • Jurkić-Girardi, Vesna. “Decorazione mitologiche del foro romano di Pola“. Atti di Centro di rischerche storiche 39 (2009): 9-31. 9-31.
 • Jurkić-Girardi, Vesna. “Jupiter Amon – the group decoration on the forum in Colonia Pola (Croatia)”. Jurišićev zbornik. Zagreb, 2009: 190-197. 190-197.
 • Jurkić-Girardi, Vesna. Duhovna kultura antičke Istre, knjiga I. Zagreb, 2005. 147.
 • Selem, Petar. "Aegyptiaca". U: Selem, Petar; Vilogorac Brčić, Inga. ROMIC I. Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones ex Croatia I. Zagreb, 2015: 7-62. no. 15, 23-24.
 • Selem, Petar. "Jupiter Amon na sjevernom Jadranu". U: Kuntić Makvić, Bruna; Vilogorac Brčić, Inga (ur.). Signa et litterae IV - Zbornik projekta "Mythos - cultos - imagines deorum". Zagreb, 2013. no. 10, 122.
 • Starac, Alka. "Forum u Puli". Opuscula archaeologica 20 (1996): 71-89. no. 10, 83.
 • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Antiquities in Institutional and Private Collections in Croatia“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 31-58. 53, fn. 83.
 • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Collections in Croatia and the Project Croato-Aegyptica Electronica“. U: Derriks, Claire (ur.). Collections at risk: New Challenges in a New Environment - Proceedings of the 29th CIPEG Annual Meeting in Brussels, September 25-28, 2012, Royal Museums of Art and History Brussels, Belgium. Atlanta, 2017: 237-268. 259, fn. 86.
 • Tomorad, Mladen. Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj. [Doktorska disertacije, Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu]. Zagreb, 2006. 32.
 • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 86, fig. 114.

Galerija