Južni vrata hrama u Karnaku

Južni vrata hrama u Karnaku
Albuminska fotografija od kartona koja prikazuje južni stup hrama u Karnaku.

Zbirka fotografija Antonia Beata, koja se nalazi u Arheološkom muzeju u Dubrovniku, sadrži prikaze kulturno-povijesnih spomenika s raznih lokacija na prostoru Gornjeg Egipta. Najveći broj fotografija snimljen je u drevnoj Tebi, jednom od najvažnijih arheoloških nalazišta na području Egipta. Osim fotografija Karnaka (11), Luksora (8) i Medinet Habua (6), snimljen je i hram boga Horusa u Edfuu (5) te hramski kompleks na otoku Fileu (7).

Vrijednost ove zbirke fotografija može se usporediti sa zbirkama iz Los Angelesa, New Yorka i Firence. Jednako tako, te fotografije mogu biti vrlo važan instrument za istraživanje povijesti fotografiranih lokaliteta i spomenika za sve one koje zanima turizam i putovanje u Egipat tijekom druge polovice 19. stoljeća.

Kataloška oznaka

Južni vrata hrama Karnak
Dubrovački muzeji, Dubrovnik
Arheološki muzej
inv. br. 1684
Karnak - Teba, Gornji Egipat
Antonio Beato, 1862-1882
karton: albuminska fotografija
35 x 50 cm
donacija, obitelj Amerling

Literatura

  • Tomorad, Mladen. „Foundation of the Ancient Egyptian Collections in Croatia: Travellers, Private Collectors and the Genesis of the Collections (1800-1920)“. U: Hudakova, Lubica; Hudec, Jozef (ur.). Egypt and Austria IX: Perception of the Orient in Central Europe (1800-1918). Krakow, 2016: 325-340, 405. 330.
  • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 69.
  • Tomorad, Mladen; Štimac, Ivana. „Visualizing Egypt in the Collection of the Archaeological Museum in Dubrovnik and the Newspaper/travel Reports Published by Grga Novak between 1933 and 1945“. U: Júnová Macková, Adéla; Storchová, Lucie; Jún, Libor (ur.). Egypt and Austria X: Visualizing the Orient: Central Europe and the Near East in the 19th and 20th Centuries. Prague, 2016: 229-244. 229-234.