Sat sa stupovima i ležećom sfingom na vrhu

Kataloška oznaka

Sat sa stupovima i ležećom sfingom na vrhu
Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
inv. br. MUO 25169 
Francuska, Art Deco, o. 1930.
egiptomanija, 20. st.
metali
otkup, trgovina antikvitetima "Agram" - Zagreb, 1994.

Literatura

  • Tomorad, Mladen. „Aegyptiaca and various forms of Egyptomania in Croatia“. U: Guilhou, Nadine (ur.). Liber Amicorum – Speculum Siderum: Nut Astrophoros – Paper presented to Alicia Maravelia. Oxford, 2016: 349-364. 359, fn. 67.
  • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 131, fn. 636.