Glava sfinge od ružičasto-sivog granita

Glava sfinge od ružičasto-sivog granita
Tipična skulptura faraonskog razdoblja. Glava je pokrivena klaftom. Lice, nos, uši i usta su lijepo oblikovani, ali dosta oštećeni. Na mjestu gdje se nalazio ureus vide se znatni tragovi oštećenja vjerojatno u vrijeme kršćanskih progona poganskih kultova i simbola tijekom 4. stoljeća. Nedostaje donji dio tijela i baza spomenika. Ne može se točno utvrdili radi li se o egipatskoj skulpturi ili sfingi.

Bila je ugrađena ispod zida koji je bio građen na ostacima antičkog kanala. Otkrivena je u sondi br. 6. tijekom arheološkog istraživanja antičkog vodovoda tijekom lipnja i srpnja 1996.

Kataloška oznaka

Glava sfinge od ružičasto-sivog granita
Muzej grada Splita, Split
Zbirka kamenih spomenika
Split, Dioklecijanova palača, Dioklecijanov akvedukt 1996.
Egipat, nepoznati lokalitet, dovezeno u Split o. 298.-304. g.
Novo kraljevstvo (1539.-1069. g. pr. Kr.) - Kasno razdoblje (664.-332. g. pr. Kr.)
Rimsko Carstvo, vladavina cara Dioklecijana (284.-305.)
ružičasto-sivi granit
20 x 15 x 20 cm

Literatura

  • Marasović, Jerko; Marasović, Katja; Perojević, Snježana; Rismondo, Tajma. „Kanalizacija i vodovod Dioklecijanove palace”. U: Belamarić, Joško (ur.). Dioklecijanov akvedukt. Split, 1999: 74.
  • Tadinac, Ivana. „Sfinge iz Dioklecijanove palače u Splitu“. Kulturna baština 37 (2011): 371-400. 380-381, 388, 399.
  • Tomorad, Mladen. „Aegyptiaca and various forms of Egyptomania in Croatia“. U: Guilhou, Nadine (ur.). Liber Amicorum – Speculum Siderum: Nut Astrophoros – Paper presented to Alicia Maravelia. Oxford, 2016: 349-364. 349-350.
  • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Antiquities in Institutional and Private Collections in Croatia“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 31-58. 48-49.
  • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Collections in Croatia and the Project Croato-Aegyptica Electronica“. U: Derriks, Claire (ur.). Collections at risk: New Challenges in a New Environment - Proceedings of the 29th CIPEG Annual Meeting in Brussels, September 25-28, 2012, Royal Museums of Art and History Brussels, Belgium. Atlanta, 2017: 237-268. 255-256, fn. 61.
  • Tomorad, Mladen. Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi. Zagreb, 2003. 139, fn. 31-32.
  • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 85.