Maleni amulet boga Besa

Maleni amulet boga Besa
Prikazuje nago božanstvo patuljastog stasa, široke glave i bujne brade. Na glavi nosi karakterističnu krunu od perja. Noge su izrazito krive i kratke. Na leđima se nalazi alka, kroz koju se provlačila uzica za vješanje.

Dobro je očuvan.

Kataloška oznaka

Maleni amulet boga Besa od pješčenjaka i fajanse
Muzej grada Pregrade "dr. Zlatko Dragutin Tudjina", Pregrada
inv. br. MGP 00294
Egipat, nepoznato nalazište
Helenističko razdoblje (332.-30. g. pr. Kr.) - Rimsko Carstvo (30. g. pr. Kr.-395.) 
sitnozrnati pješčenjak; fajansa
donacija, Zlatko Dragutin Tudjina

Literatura

  • Špoljar, Davor. "Amulet s prikazom egipatskog boga Besa iz Muzeja grada Pregrade "dr. Zlatko Dragutin Tudjina" (znanstvena obrada i interpretacija predmeta)". Hrvatsko Zagorje – časopis za kulturu Krapinskozagorske županije XIV.3-4 (2008): 165-168.
  • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Antiquities in Institutional and Private Collections in Croatia“. U: Tomorad, Mladen (ur.). A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford, 2015: 31-58. 53, fn. 79.
  • Tomorad, Mladen. „The Ancient Egyptian Collections in Croatia and the Project Croato-Aegyptica Electronica“. U: Derriks, Claire (ur.). Collections at risk: New Challenges in a New Environment - Proceedings of the 29th CIPEG Annual Meeting in Brussels, September 25-28, 2012, Royal Museums of Art and History Brussels, Belgium. Atlanta, 2017: 237-268. 259, fn. 82.
  • Tomorad, Mladen. Staroegipatska civilizacija, sv. II: Uvod u egiptološke studije. Zagreb, 2017. 88.