Natpis posvećen Serapisu i nimfama

Natpis posvećen Serapisu i nimfama
Natpisni spomenik posvećen Serapisu i nimfama. Sačuvan je samo djelomično. Uklesan je u mekani litotamnijski vapnenac koji je zbog djelovanja sumpora jako oštećen. Natpis je svetom Serapisu i ozdravljujućim nimfama posvetio Cecilius Saturninus. Pronađen u ruševinama sjevernog zida izvorišnog bazena 2011. godine.

SERAPHI
SANCTO ET
NYMPHIS
SALVTARIBVS
CAECILIVS
SATVRNINVS [...

Kataloška oznaka

Natpis posvećen Serapisu i nimfama
Zavičajni muzej Varaždinske Toplice: Arheološki park Aqua Iasae, Varaždinske Toplice
inv. br. nepoznat
Varaždinske Toplice (Aqua Iasae)
Rimsko Carstvo, početak 3. st.
litotamnijski vapnenac
arheološko iskopavanje, 2011

Literatura

  • Kušan Špalj, Dora. "Aqua Iasae - nova otkrića u rimskom svetištu - s posebnim osvrtom na kultove Apolona, Eskulapa i Serapisa". Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 3. s. L (2017): 255-308.
  • Kušan Špalj, Dora; Nemeth, Ehrlich, Dorica. Aquae Iasae: najnovija otkrića iz rimskog razdoblja na području Varaždinskih Toplica. Zagreb, 2015.