institucije i zbirke

Arheološki muzej Istre, Pula

Arheološki muzej Istre, Pula web stranice institucije

U Arheološkom muzeju Istre u Puli čuva se 39 predmeta koji dokumentiraju pojavu staroegipatskih kultova na području Rimskoga Carstva. Predmete možemo podijeliti u tri skupine.

* predmeti koji dokumentiraju pojavu staroegipatskih sinkretističkih božanstava na području Istre (Serapisa, Izide, Izide-Fortune, Jupitera-Amuna, i Hator). Oni su u muzej uglavnom pristigli tijekom arheoloških istraživanja na području Pule i okolnih mjesta.
* predmeti uglavnom votivnog karaktera većinom nepoznatog podrijetla
* sedamnaest staroegipatskih predmeta koji su bili dio zbirke nepoznatog austrijskog donatora.

Predmeti iz zbirke