institucije i zbirke

Arheološki muzej Zadar, Zadar

Arheološki muzej Zadar, Zadar web stranice institucije

Arheološki muzej u Zadru posjeduje staroegipatske kultne predmete koji su pronađeni prilikom arheoloških iskapanja na području Zadra i njegove okolice.

Predmeti iz zbirke