institucije i zbirke

Franjevački samostan, Košljun

Franjevački samostan, Košljun web stranice institucije

U Arheološkoj zbirci Franjevačkog samostana u Košljunu u zaljevu Punata na otoku Krku čuva se malena zbirka staroegipatskih predmeta koji su iskopani u helenističkim grobovima na prostoru antičke nekropole otkrivene u vrtu kuće obitelji Šimigoj u gradu Krku (Cunicum). Riječ je o dva šaubtija, pet figurica mačke i tri skarabeja s hijeroglifskim znakovima.

Predmeti iz zbirke