institucije i zbirke

Muzej Mimara, Zagreb

Muzej Mimara, Zagreb web stranice institucije

Muzej Mimara nastao je donacijom umjetničke zbirke Ante Topića Mimare (Korušca 1898. – Zagreb 1987.) SR Hrvatskoj i gradu Zagrebu. Cjelokupna zbirka sastoji se od 3750 predmeta koji se danas čuvaju u zgradi muzeja na Rooseveltovu trgu br. 5 u Zagrebu. Muzej danas ne posjeduje nikakve podatke o vremenu kad je Ante Topić Mimara došao u posjed pojedinih predmeta, kao i o podrijetlu samih artefakata. Ukupno 502 predmeta staroegipatske provenijencije čuva se u dvije zbirke, Zbirci starih civilizacija i Zbirci stakla.

Zbirka starih civilizacija Muzeja Mimara broji 220 umjetničkih predmeta koji pokrivaju artefakte prapovijesnih razdoblja do ranosrednjovjekovnih država. Fundus zbirke zemljopisno obuhvaća prostor od Bliskog istoka i Male Azije do Sredozemlja. U zbrici se čuva 34 predmeta staroegipatske provenijencije koji datiraju od arhajskog razdoblja (o. 3000. – 2686. g. pr. Kr.) do koptske umjetnosti 6. i 7. stoljeća. Predmeti ranodinastičkog razdoblja i koptskog perioda čine ovu zbirku jedinstvenom u Hrvatskoj.

U velikoj zbrici stakla Muzeja Mimara čuvaju se razni staroegipatski predmeti izrađeni od staklene paste ili stakla. U zbirci se ukupno čuva 470 predmeta staroegipatske provenijencije koji datiraju od Srednjeg kraljevstva do kraja 2. stoljeća. Ovo je jedina zbirka stakla s predmetima egipatske provenijencije koja se čuva u Hrvatskoj po čemu je ova zbrika jedinstvena.

Predmeti iz zbirke